Home
Bekijk video
Doe mee
Contact
Winnaars
Planning
Blijf op de hoogte
Partners

Reglement

Prijzen reglement

 • 1: Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Q&A Onderzoek B.V., gevestigd te Amersfoort aan het adres Printerweg 22 in Nederland (hierna: QAO), georganiseerde prijswinnaars Retailer of the Year (hierna: de Actie), ter promotie van de verkiezingen ‘Beste Winkelketen van België’ en de ‘Webshop Awards België’, editie 2017 - 2018.
 • 2: De Actie loopt van 15 mei tot en met 15 augustus 2017 en 2 oktober tot en met 15 november 2017 (hierna: de Actieperiode).
 • 3: De Actie betreft een publieksverkiezing, waarbij retailers oproepen tot stemmen en waarbij consumenten/respondenten hun mening kunnen geven over desbetreffende retailers. Lezers/respondenten maken kans op basis van een afgeronde deelname op verschillende prijzen.
 • 4: De deelnemers maken kans op:*
  - iPad t.w.v. circa € 400,-
  - iPad mini t.w.v. circa € 400,-
  - Apple TV t.w.v. circa € 230,-
  Alle bovengenoemde prijzen zijn inclusief btw.

  * of vergelijkbare producten indien niet voorradig op het moment van inkopen.
  * waarde indicatie april 2017

 • 5: Het prijzenpakket heeft een totale waarde van € 1.030,- inclusief btw.
 • 6: Iedere deelnemer kan meerdere malen deelnemen aan de Actie, maar maakt kans op maximaal één prijs.
 • 7: De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten.
 • 8: De aanwijzing van de winnaars geschiedt in week 47 van 2017 door de trekkingscommissie van QAO.
 • 9: Prijswinnaars worden door QAO per email individueel geïnformeerd over de gewonnen prijs.
 • 10: Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar.
 • 11: Deelname is uitgesloten voor medewerkers van alle bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen.
 • 12: Indien blijkt dat dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft QAO het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 • 13: Indien de winnaar binnen 1 maand na de trekkingsdatum niet is bereikt via de bij QAO bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van QAO vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.
 • 14: In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt QAO zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 • 15: In de e-mail die een prijswinnaar ontvangt, wordt toestemming gevraagd om zijn/haar naam en woonplaats op de winnaar pagina van www.bestewinkelketen.be te vermelden. Indien geen expliciete toestemming wordt verleend in de reply e-mail zoals hierboven genoemd, wordt de prijswinnaar vermeld als “anoniem” of in het geheel niet vermeld.
 • 16: QAO is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 • 17: Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is QAO niet aansprakelijk.
 • 18: Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan QAO.
 • 19: Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.
 • 20: In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist QAO.
 • 21: 21. actievoorwaarden zijn te vinden op www.bestewinkelketen.be en www.webshop-awards.be.
 • 22: 22. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij QAO, Afdeling Klantenservice, Printerweg 22, 033-2454637 of e-mail naar info@bestewinkelketen.be.