Home
Stem
De verkiezing
Doe mee
Contact
Winnaars
Planning
Partners

Reglement

Prijzen reglement

Prijzen reglement ‘Retailer of the Year Belgium’, Versie Mei 2021

 • 1: Dit reglement is van toepassing op de verkiezingen ‘Beste Winkelketen van België, ‘Webshop Awards Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’ en de prijzen die we verloten aan consumenten, hierna te noemen ‘de actie’. Het reglement is opgezet door Q&A Insights BV, gevestigd te Amersfoort (hierna Q&A).
 • 2: Deelname aan de verkiezingen ‘Beste Winkelketen van België, ‘Webshop Awards Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’ en de actie is mogelijk voor personen vanaf 18 jaar. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van alle, bij de totstandkoming van deze actie, betrokken partijen.
 • 3: De actie loopt van 3 juni tot en met 19 augustus 2021.
 • 4: Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland, kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen indien uitvoering hiervan voor Q&A zeer moeilijk uitvoerbaar/niet mogelijk is.
 • 5: Deelname vindt plaats op de daarvoor door Q&A aangegeven wijze. De deelnemer doet mee aan de verkiezingen ‘Beste Winkelketen van België’, ‘Webshop Awards Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’ door op zijn favoriete (web)winkel te stemmen. Als de deelnemer een geldige stem uitbrengt en toestemming heeft gegeven, neemt hij deel aan de actie. Je brengt een geldige stem uit als je de vragenlijst volledig hebt doorlopen, een geldig emailadres hebt ingevuld en als je stem niet wordt afgekeurd door één van de fraude controles (zie artikel 7). De deelnemer maakt hiermee kans op prijzen uit het prijzenpakket, d.w.z. dat het emailadres wordt meegenomen in de verloting van de prijzen.
 • 6: Iedere deelnemer die toestemming heeft gegeven voor deelname aan de actie, maakt kans op prijzen uit het prijzenpakket. Door meer (web)winkels te beoordelen, wordt de kans op het winnen van de prijzen groter. Wordt één (web)winkel beoordeeld, dan doet dit emailadres één keer mee in de prijstrekking, worden er twee (web)winkels beoordeeld, dan doet dit emailadres twee keer mee in de prijstrekking, etc. Een deelnemer krijgt maximaal één prijs toegekend. Als een deelnemer meerdere keren getrokken wordt, krijgt hij het product dat hoort bij de eerste trekking.
 • 7: In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Q&A zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen zonder opgaaf van reden.
 • 8: Het prijzenpakket* van deze actie bestaat uit
  - Sonos Play 1: duopack t.w.v. € 350,-
  - Samsung galaxy watch € 329,-
  - Google Home € 149,-
  - 1x giftcard diner-cadeau t.w.v. €50,-
  - Waardebon Bongo Weekentrip (1 overnachting inclusief ontbijt) t.w.v. € 69,90

  Het prijzenpakket heeft een totale waarde van: € 947,90

  * Indien bovenstaande prijzen op het moment van de aanschaf niet meer verkrijgbaar zijn, dan ontvangt de prijswinnaar een vergelijkbaar product.
  * De afzonderlijke kosten blijven onder het bedrag waarover kansspelbelasting betaald dient te worden.

 • 9: Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Q&A het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • 10: Het aanwijzen van de winnaars gebeurt in week 47 van 2021 door Q&A. Prijswinnaars worden per e-mail geïnformeerd over de gewonnen prijs.
 • 11: Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. De winnaars ontvangen uiterlijk 31 december 2021 persoonlijk bericht.
 • 12: Prijswinnaars hebben vier weken de tijd om te reageren op het ontvangen bericht. Indien niet binnen de gestelde tijd wordt gereageerd, vervalt het recht op de prijs.
 • 13: In de e-mail die een prijswinnaar ontvangt, wordt toestemming gevraagd om zijn/haar naam en woonplaats op de winnaarspagina te vermelden. Indien geen expliciete toestemming wordt gegeven, wordt de prijswinnaar niet vermeld.
 • 14: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Q&A.
 • 15: Q&A is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die voort kan komen uit deze actie. Dit geldt ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet of technische storingen.
 • 16: Alle intellectuele eigendommen op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Q&A.
 • 17: Deze actie wordt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen georganiseerd door Q&A. Klachten over deze actie kunnen worden gericht aan Q&A Insights BV, Printerweg 22 te Amersfoort (secretariaat@qanda.nl).

  Q&A Insights BV
  Printerweg 22
  3821 AD
  Amersfoort
  Nederland
  0031(0)332454637
 • 18: De totstandkoming van dit reglement is uiterst zorgvuldig gedaan. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaardt Q&A geen aansprakelijkheid.