Prijzenreglement

Prijzenreglement ‘Retailer of the Year’ België editie 2023-2024, versie Maart 2023

1: Dit reglement is van toepassing op de verkiezingen ‘Beste Winkelketen van België, ‘Webshop Awards Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’ en de prijzen die we in verband met deze verkiezingen verloten aan consumenten, hierna te noemen ‘de actie’. Het reglement is opgezet door Q&A Insights BV, gevestigd te Amersfoort (hierna Q&A).

2: Deelname aan de verkiezingen ‘Beste Winkelketen van België’, ‘Webshop Awards Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’ en aan de actie, is mogelijk voor personen vanaf 18 jaar. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van alle, bij de totstandkoming van deze actie, betrokken partijen.

3: De actie loopt van 1 juni 2023 tot en met 17 augustus 2023. Als de verkiezingsvragenlijst later start dan 1 juni 2023 (bijv. 2 weken later), om welke reden dan ook, dan schuiven de data in dit prijzenreglement ook allemaal net zoveel naar achteren toe (ook 2 weken later).

4: Deelname vindt plaats op de daarvoor door Q&A aangegeven wijze. De deelnemer doet mee aan de verkiezingen ‘Beste Winkelketen van België’, ‘Webshop Awards Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’ door op zijn favoriete (web)winkel te stemmen. Als de deelnemer een geldige stem uitbrengt en als hij toestemming heeft gegeven voor deelname aan de actie, loot hij mee voor de prijzen uit het prijzenpakket. Je brengt een geldige stem uit als je de vragenlijst volledig hebt ingevuld, een geldig emailadres hebt ingevuld en als je stem niet wordt afgekeurd door één van de fraude controles (zie artikel 7). De deelnemer maakt hiermee kans op de prijzen uit het prijzenpakket, d.w.z. dat het e-mailadres wordt meegenomen in de verloting van de prijzen.

5: Iedere deelnemer die toestemming heeft gegeven voor deelname aan de actie maakt kans op één van de prijzen uit het prijzenpakket. Een deelnemer krijgt maximaal één prijs toegekend. Als een deelnemer meerdere keren getrokken wordt geeft alleen de eerste trekking recht op één van de prijzen uit het prijzenpakket.

6: In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Q&A zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen zonder opgaaf van reden.

7: Het prijzenpakket van deze actie bestaat uit:

  • 1x Apple Airpods 2 t.w.v. €159,-
  • 1x Nespresso Pixie t.w.v. €149,-
  • 1x JBL Charge 5 t.w.v. €155,99
  • 2x Takeaway.com cadeaubon t.w.v. €40,-

Het totale prijzenpakket heeft een waarde van: EUR 543,99.

* Indien bovenstaande prijzen op het moment van de aanschaf niet meer verkrijgbaar zijn, dan ontvangt de prijswinnaar een vergelijkbaar product.
* De afzonderlijke kosten blijven onder het bedrag waarover kansspelbelasting betaald dient te worden.

8: Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Q&A het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

9: Het trekken van de winnaars (en reserve-prijswinnaars) gebeurt in de week van 1 september 2023 door Q&A. Prijswinnaars worden per e-mail geïnformeerd over welke prijs ze hebben gewonnen.

10: Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. De winnaars ontvangen uiterlijk 31 oktober 2023 persoonlijk bericht.

11: Prijswinnaars hebben vier weken de tijd om te reageren op het ontvangen bericht. Indien niet binnen de gestelde tijd wordt gereageerd, vervalt het recht op de prijs en wordt de eerste reserve-prijswinnaar gemaild.

12: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Q&A.

13: Q&A is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die voort kan komen uit deze actie. Dit geldt ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet of technische storingen.

14: Alle intellectuele eigendommen op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Q&A.

15: Deze actie wordt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen georganiseerd door Q&A. Klachten over deze actie kunnen worden gericht aan Q&A Insights BV, Koningin Wilhelminalaan 21 te Amersfoort secretariaat@qanda.nl (Sandra Jonker) of info@retaileroftheyear.nl.

Q&A Insights BV
Koningin Wilhelminalaan 21
3818 HN Amersfoort
Nederland
0031(0)332454637

16: De totstandkoming van dit reglement is uiterst zorgvuldig gedaan. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaardt Q&A geen aansprakelijkheid.